Solceller

Solceller Grøn energi fra solen

Solceller i danmark er en vedvarende energiform der er uudtømmelig og giver en stor co2 besparelse.
Solcelle priserne er nu så lave at det kan betale sig for alle og giver store besparelser på el-regningen.
Solceller kan installeres til helårs bolig eller virksomheder af alle typer, der ønsker grøn energi i stikkontakten.
Til fritidshuse er solceller en god og pris-sikker investering, der holder elforbruget nede. Ollerup hjælper gerne med montering af solcelleanlæg.

Der er en stribe af overvejelser når du investerer i solcelleanlæg. I dette indlæg vil du få solcelle-fakta om Solcellemoduler, Invertere, Lovgivning, Nettomåleordning og montage muligheder. Vi garanterer besparelser fra dag 1 med solceller - og det er god, grøn energi.

Solcellemoduler og solcellepaneler

Solcellepaneler og solcellemoduler kan fås i mange størrelser men forskellen skal findes i teknikken indeni selve modulet. Og der er meget at tage fat på, når du står med 2 moduler der udseende-mæssigt ser totalt ens ud. Ydelsen skal være i top fra solcellerne. Solcellen er det vi i fagsproget kalder generatoren, altså den del der producerer strømmen. Er det nogle dårlige solceller som omdanner solens energi (Photon) dårligt, så har din inverter heller ikke meget at arbejde med. Har inverteren derudover et stort tab, så sparer du ikke nok på el-regningen. Solcelle modulet består typisk af 60 – 72 silicium celler, og det er kvaliteten af disse der er hovedparten af din strømydelse. Glasset, rammen og bagbeklædningen har stor betydning for modulets levetid. Her er et eksempel på et datablad, der viser hvad du skal være opmærksom på. Det er nemlig kun her du kan finde forskellen på solcellemodulerne, der ofte ser fuldstændig ens ud. Eksempler på datablad: Det er de samme punkter der skal overvejes hvad enten det er mono- eller polycrystaline solceller eller Tyndfilm moduler.

Solcelle inverter

Solcelle inverteren er den enhed der omdander jævnstrømmen (DC) der kommer fra solcellerne til vekselstrøm som vi har i vores stikkontakter / elinstallation.
Med andre ord: inverteren (Wechselrichter) er hjertet i solcelleanlægget.
Der er flere forskellige typer invertere at vælge imellem.

  • Streng inverter
  • Optimiser
  • Micro inverter
  • Hybrid inverter

Fælles for alle inverter typerne er indgangen hvor solcellerne tilsluttes.
Der sidder i inverteren en MPPT (Multi Power Point Tracker) den har til formål at finde det punkt mellem strøm og spænding fra solcellerne hvor der opnås den bedste ydelse.
Der er mange opfattelser om en inverter skal have en eller mange MPPT'er, og den ene holdning er ikke mere rigtig end den anden. Det der er afgørende er hvordan dit anlæg er installeret på taget og hvilke fysiske og natur forhold solcellemodulerne er udsat.

Streng inverteren

Denne inverter type er den mest almindelig type, det er en simpel installation og er billig.
Dens navn ”Streng inverter" giver betegnelsen på opbygning solcelleanlægget har. Solcellemodulerne er sat sammen i serie, som perler på snor. Dette kaldes en streng og dem kan der være en eller flere af - alt efter størrelse af anlæg.
Systemet her kræver meget få tekniske forhold, der skal tages højde for.
Den største udfordring for denne type anlæg er skygge, og det er ikke kun fra et træ eller en sky. Det gælder også en fugleklat eller et af modulerne, som er beskidt af støv og pollen.
En streng af moduler er som nævnt en kæde af solceller, og er et led i kæden svagt, så er hele kæden svag. Dette betyder, at når der er skygge på bare et modul, så hæmmer det hele strengen og dens ydelse.

Så lad os sige, at der er 20 solcellepaneler i et anlæg, og vi ved de 10 af dem vil være ramt af skygge mellem kl. 11.00 og 14.00. Så skal disse 10 solcelle paneler samles i en streng og tilsluttes parallelt med de 10 andre solcellemoduler, hvis inverteren kan dette. Ellers skal strengene tilsluttes hver deres MPPT.
Hvis alle 20 solcellepaneler sættes sammen i serie og tilsluttes, vil de alle yde dårligt imellem 11.00 og 14.00.

Optimiser

Optimiser til solcelleanlæg er en løsning, hvor du stadig har en streng inverter, men hvor MPPT'eren er flyttet ud af inverteren og helt op til solcellerne. Optimeserne sættes i serie, og hvis et solcelle modul er påvirket af skygge, påvirker det ikke de andre moduler.

Så er der en fugleklat på et modul eller knoppen fra en flagstang der fejer ind over modulerne, er det kun det enkelte modul der reduceres i ydeevne, mens de øvrige moduler yder deres optimale.

Micro invertere

Det ligger næsten i ordet: en micro inverter er en lille inverter, og de fleste kan kun håndtere 1–2 solcelle paneler. Der er fabrikanter som også har 3 faset micro invertere med mulighed for tilslutning af 4 solcellemoduler.
Den mest forkomende type er Duo, altså til 2 moduler. Der er 2 Multi Power Poient Trackere en pr. solcelle. Igen en løsning hvor der opnås en større ydelse, hvis anlægget er udsat for skyggepåvirkning.
Med Micro invertere holder du den potentielt farlige DC strøm oppe på taget. Når der bruges Streng eller Optimiser løsning, har du en DC kabling fra solcellerne til inverteren. Dette udgør en fare som der skal tages højde for.
Slukkes der for strømmen til solcelleanlægget med Micro invertere, så vil der være spændingsløst helt op til inverterene, som er placeret lige under solcellerne.

Hybrid invertere

Hybrid invertere er en streng inverter løsning, hvor den ene streng indgang på inverteren er forbeholdt tilkobling af en batteri bank. Der findes flere forskellige løsningsmuligheder, alt efter hvilke batteri fabrikanter inverterfabrikanten har valgt at samarbejde med.
Det er IKKE muligt at sætte en tilfældig eller hjemmebygget batteribank til! En batteribank er en kompakt lagring af energi og håndteres det ikke med respekt og af kvalificeret fagfolk, kan det have fatale konsekvenser.

Når jævnstrømen fra solcellerne er omdannet til vekselstrøm i inverteren, skal denne tilkobles direkte i eltavlen. I Danmark er det ikke lovligt at tilslutte et solcelleanlæg til en alm. stikkontakt.

Solcelle montage

Hældning, Retning og skygge! Dette er 3 vigtige punkter, når placeringen for hvor solcellerne skal moteres.
Retningen mod syd er naturligvis den logiske og mest optimale retning, eller er det?

Øst – Vest vendt retning kan også være den mest optimale. Hvis du har brug for, at der bliver produceret mange kWh (kilo Watt (hour) timer) midt på dagen, så er sydvendt den bedste retning. Dette kunne for eksempel være solcelleanlæg til en daginstitution, skole eller en virksomhed.
Har du derimod ikke mulighed for at bruge den producerede strøm midt på dagen, så vil det sikkert være bedre med et øst - vest vendt solcelleanlæg, hvor produktionen er der om morgenen og igen om eftermiddagen (aften i sommer halvåret) altså i større grad hvor vi er hjemme for at bruge den.

Nord vendte solcelleanlæg er også muligt, men det er ikke muligt at beregne en fornugtig forrentning af investeringen, fordi ydbyttet er forlavt i forhold til investeringsudgiften.

Hældning har også en påvirkning og her skal der ses på hvilken bredegrad solcelleanlægget ligger på. Jo tættere ækvator, jo mere kan solcellerne ligge fladt, men bevæger vi os mod nord- eller sydpolen så skal solcellerne løftes for tilsidst at stå lodret op.
I Danmark er hældningen mellem 35 og 43 grader fra vandret.

Ved både hældning og retning af den mulige placering af solcelleanlægget kan man kompensere ved at tilføje et eller 2 solcelle moduler for at opnå den ydelse man ønsker

Er der risiko for skygger på solcelleanlægget, kan der også kompenseres ved at tilføje flere moduler, så den samlet årlige ydelse opnås, men det er også relevant at se på løsningsmulighederne med optimiser eller micro inverter.

Kabel forbindelser

Fra solcellerne til inverteren og fra inverteren til eltavlen skal der føres kabler, og det er vigtigt de er dimensioneret korrekt.
En hyppigt forekommende fejl er at der er installeret et meget tyndt kabel fra inverter til eltavle, og det giver et stort tab som bedre kunne have været brugt inde i lys-installationen.
Det største energitab sker på DC siden mellem solcellerne og inverteren, så det gælder om at installere inverteren så tæt på solcellerne som muligt. Tabsforholdene på vekselstrøms siden er nemmere og billigere at dimensionere til lange afstande.

Det er stort set alle tagtyper, hvor der kan monteres solcelleanlæg, men det vigtige her er at det rigtige montagesystem vælges.
Vi vil dog fraråde ”udvendigt” monteret solceller på skiffertag. Vi anbefaler solceller integreret i tag, og det er meget svært at udføre en tæt ”udvendig” montering på skiffertag.

Udvalget afsystemer til tagpap med eller uden hældning, ståltag, eternittag og teglsten er veludviklet.
Mange tror det er sne-lasten der er vigtig at beregne ved montage af solceller. Det er det også, men mere vigtigt er det at sikre korrekt fastgørelse på taget i forhold til aftrækket.
Når vinden blæser henover solcelleanlægget, opstår der en sugende effekt over anlægget, som kan trække anlægget af. Korrekt fastgørelse er helt ned på spær, i visse tilfælde er det nødvendigt at udføre en udveksling mellem 2 spær.

På flade tage kan der vælges mellem lim, anker eller ballast løsninger.
Er tagpapet under 5 år, kan en limløsning lade sig gøre.
En anker løsning betyder, at der bores et hul ned gennem tagpappen og pladen, og et kip-anker føres ned og fastgørers. Herefter svejses en manchet med tagpap-krave til taget og gør befæstelsen tæt.

Ballast er en løsning, hvor et egnet skinne system holdes ned til taget ved hjælp af fliser korrekt fordelt. Dette kræver en statisk beregning af tagkonstruktionen, og er ofte en dyr løsning.

solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag
solceller på tag

Solcelle monitorerings systemer

Tryk på logo'et til dit system og du kommer direkte til Login siden til dit system.
Har du ikke overvågning til dit solcelleanlæg kan vi hjælpe HER