Batterianlæg

I dag er der et stigende behov for batterianlæg. Grundet den politiske usikkerhed inden for grøn energi, ved man aldrig helt med sikkerhed hvad afregningen vil være for den solgte strøm i fremtiden. Et batterianlæg vil gøre dig uafhængig af de politiske tilskud og regler.

Teknologien er så lagt fremme at batterianlæg fra en seriøs fabrikant let kan give dig en forbedret strømforbrugs økonomi i over 20 år.

Du holder simpelthen din egen producerede strøm inde på din egen "matrikel"
Helt uden at du skal have en særlig el-installation.

Batterianlæggets princip er simpelt.

Overskydende strøm der produceres fra et solcelleanlæg, en husstandsvindmølle eller fra begge dele, lagres på batterianlægget.

Når solen ikke skinner eller vinden ikke blæser, vil systemet vende og din elinstallation i huset vil bruge af den lagrede strøm fra batterianlægget. For at alt dette kan lade sig gøre, er der installeret 2 små elmålere der overvåger forbruget og produktionen. Så længe der er strøm på batterierne vil du ikke købe fra El-nettet, du har simpelhen gratis strøm fra det dit foreksempel solcelleanlæg har produceret i dag timerne. 

Jeg vil gerne kontaktes om batterianlæg klik HER

På denne graf ser du hvordan et batteri anlæg arbejder på en almindelig dag.

  • Den gule del er produktionen fra solcelleanlægget.
  • Den grønne del er opladningen af batterianlægget.
  • Den grå del er husets forbrug imens strømmen kommer fra solcelleanlægget.
  • Den røde del er husets forbrug, hvor strømmen kommer fra batterianlægget.

Hvis der ikke var installeret batterianlæg ville strømmen der repræsenteres ved den røde del, skulle købes fra elnettet.

Lige som i grafen ovenfor ser vi her hvordan et batterianlæg arbejder.

Der vises en uge i februar, hvor solen ikke har mange timer på himlen i dagtimerne.

Det betyder også at batterianlægget rigtig kommer på arbejde, så her gælder det om at have en batteri-bank der har kapacitet nok.

Det handler også om at have en forsyning til batterierne der er stor nok. Det betyder at du kan ikke vælge at sætte et lille solcelleanlæg til et stort batterianlæg, og så forvente 100% sevlforsyning.

Det handler derfor om at få dimensioneret dit anlæg korrekt!

Vi er certificerede batterianlægs installatører og har dermed den uddannelse der skal til for at du få den mest optimale anlægs ydelse.

Vi bruger kvalitetsbevidste leverandører fra Tyskland, der blandt andet også kræver et højt niveau af uddannede teknikere til montering af deres produkter.

Certificerede installatører

Vi er certificerede batterianlægs installatører og har dermed den uddannelse der skal til for at du få den mest optimale anlægs ydelse.
Vi bruger kvalitetsbevidste leverandører fra Tyskland, der blandt andet også kræver et højt niveau af uddannede teknikere til montering af deres produkter.

Den rigtige batteritype

Det er meget vigtigt der vælges den rigtige batteritype!
Der kan være meget farlige og livstruende konsekvenser ved at vælge det forkerte batteri.
Herunder ser du de typiske batterityper brugt idag, Litium jern phosfat LiFePO4 er en ganske ufarlig type batteri som vi bruger i vores batterianlæg.

Batteri type: LiFePO4 LiCoO2, LiNiO2 og LiMgO4 Bly-Syre Bly-Gel
Levetid: >20 år <15 år Ca. 6 år Ca. 6 år
Lade cykler: 10.000 Ca. 5000 Ca. 2000 Ca. 2000
Dybde afladning: 96% 70% 40-50% 40-50%
Celle virknings grad: 98% 90% 60-70% 60-70%
Fare: Ingen

Brandfarlig
Eksplosiv

Syre-fare
Eksplosiv dampe

Ingen
Problematisk indhold: Ingen Giftige metaller Giftig syre og bly Giftig Gel og bly
Temperatur afhængig:

Tørt, +5 - +30° C

Nej Skal opbevares ved 20-25° C Skal opbevares ved 20-25° C
Garanti: 10 år

5-7 år
Fabrikant afhængig

2 år 2 år

LiFePO4

Markedet byder selvfølgelig på mange forskellige batterianlæg, så alene det at vælge kan være en opgave.

Vi har brugt meget tid på at finde frem til en løsning der vil være en god investering for dig.

Batterier fra Sonny af typen LiFePO4 er absolut markedets bedste. Til sammenligning er denne teknologi overlegen i forhold til selv de mest højtydende batterier der benyttes i højtpromoverede elbiler.

Nogle af de emner vi har lagt vægt på er blandt andet sikkerheden, når batterierne installeres inde i dit hus.

Med Sonny's LiFePO4 er der ingen involverede farer. Disse batterier er hverken brandfarlige og afgiver ikke giftige gasser.

Omformningen fra vekselstrøm til jævnstrøm og tilbage igen giver et tab, men i vores tysk producerede batteri løsning er tabet mindre end 5% totalt.

Driftsikkerhed

Det er vigtigt for anlæggets driftsikkerhed, at batterierne ikke tager skade eller får nedsat deres levetid på grund af svingende omgivelses temperaturer. Lithium batterierne er ikke temperatur afhængige og kan derfor installeres under stort set alle forhold.

Vores batteri løsning fås som en basis pakke med 4kWh. Basis pakken kan udvides med blokke á 2kWh op til højest 16kWh pr anlæg.

Ønsker man et anlæg der er større end dette, tilbyder vi en industri løsning.

For drift sikkerheden er der også et godt og detaljeret overvågnings system til batterianlægget. Overvågningen er endda så smart indrettet, at den kan starte maskiner udvalgt af dig, såsom vaskemaskinen eller måske din varmepumpe, med det til formål at optimere dit forbrug af strømmen så din besparelse bliver størst muligt.

Jeg vil gerne kontaktes om batterianlæg